onsdag 25. januar 2012

Hvor finnes digital kompetanse i læreplanen?

Ved gjennomgang og bevissthet rundt emne digital kompetanse, og innholdet av dette i læreplan på Design og håndverk var det rart å legge merke til at det kun er et mål i fra programområdet produksjons, og et mål i fra kvalitet og dokumentasjon, der de nevner digitale verktøy som en kompetanse de skal oppnå.


Vi har stor nytte av digitale verktøy og kunnskapsløftet sier at dette er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag, dette vil si for DH:

Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse. http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16463&v=4

Da blir det jo viktig å oppnå den kompetansen på hele program området jeg underviser, og ikke kun i 2 enkle mål som står beskrevet i læreplanen.


For meg så er det naturlig å bruke IKT i undervisningen.
Både for å presentere, dokumentere og lære relevant datakunnskaper.
Saken er da hva er relevant for den enkelte elev. For DH vg1 skal dekke 48 yrker, med en god del ulik bruk av IKT.
De vil lære forskjellige program fra arbeidsplass til arbeidsplass.
Men ved å være på ulike nettverk, forskjellige dataprogram, tekstbehandlingsprogram, regneark, tegneprogram og presentasjon som power point vil de få en bred erfaring.
Det er ikke bestandig jeg er stødig i veiledningen min, men elevene og jeg lærer underveis ved å utforske, se nye muligheter som en del av å oppnå digital kompetanse. Dette praktiske elementet hadde John Dewey (Wiki) i sin teori: learning by doing

Buskerud fylkeskommune har opprettet egne nettverk, og jobbet sammen i sine fagområder med konkretisering og måloppnåelse av læreplanen, her var ønske å få en felles tolkning.
Enda ser vi at det er nødvendig å konkretisere ned til hver enkelt oppgave, enten ved hjelp av elevene eller av oss.

3 kommentarer:

 1. Hei Anne
  Interessante betraktninger du kommer med når det gjelder bruk at IKT i undervisningen, det er lærerikt å se på dette med "nye øyne". Jeg kjenner meg igjen fra egen læreplan, hvor IKT er nevnt konkret to ganger, men i virkeligheten bruker vi det jo mye mer, og har sikkert et stor utviklngspotensiale.
  Dette blir spennende å fortsette med

  SvarSlett
 2. Hvorfor brukes ord som IKT? Dere kommer til å få elever som står med enda større spørsmålstegn når dere prater om IKT. I dagens verden med web 2.0 skal ikke vi snart oppdatere IKT?

  SvarSlett
 3. IKT er et godt ord som dekker både informasjon og kommunikasjons teknologien, men har du noen bedre forslag? :) Kom med dem....

  SvarSlett