onsdag 25. januar 2012

Hvor finnes digital kompetanse i læreplanen?

Ved gjennomgang og bevissthet rundt emne digital kompetanse, og innholdet av dette i læreplan på Design og håndverk var det rart å legge merke til at det kun er et mål i fra programområdet produksjons, og et mål i fra kvalitet og dokumentasjon, der de nevner digitale verktøy som en kompetanse de skal oppnå.


Vi har stor nytte av digitale verktøy og kunnskapsløftet sier at dette er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag, dette vil si for DH:

Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon, utvikle og produsere håndverksprodukter og tjenester. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse. http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16463&v=4

Da blir det jo viktig å oppnå den kompetansen på hele program området jeg underviser, og ikke kun i 2 enkle mål som står beskrevet i læreplanen.


For meg så er det naturlig å bruke IKT i undervisningen.
Både for å presentere, dokumentere og lære relevant datakunnskaper.
Saken er da hva er relevant for den enkelte elev. For DH vg1 skal dekke 48 yrker, med en god del ulik bruk av IKT.
De vil lære forskjellige program fra arbeidsplass til arbeidsplass.
Men ved å være på ulike nettverk, forskjellige dataprogram, tekstbehandlingsprogram, regneark, tegneprogram og presentasjon som power point vil de få en bred erfaring.
Det er ikke bestandig jeg er stødig i veiledningen min, men elevene og jeg lærer underveis ved å utforske, se nye muligheter som en del av å oppnå digital kompetanse. Dette praktiske elementet hadde John Dewey (Wiki) i sin teori: learning by doing

Buskerud fylkeskommune har opprettet egne nettverk, og jobbet sammen i sine fagområder med konkretisering og måloppnåelse av læreplanen, her var ønske å få en felles tolkning.
Enda ser vi at det er nødvendig å konkretisere ned til hver enkelt oppgave, enten ved hjelp av elevene eller av oss.

mandag 2. januar 2012

Hva blir dette?

I gang igjen med nye utfordringer på veien, i første omgang blogg, min egen blogg.
Jeg kjenner til blogg både fra studiet, og nå som nyutdannet lærervikar på Eiker videregående skole.

Ved studiet på høyskolen i Akershus brukte vi blogg i oppgaver for å dele, og lage forskjellige læringsarenaer.
På Eiker videregående hadde Reidunn Horgen allerede blogg til/for elevene, som jeg nå er med og administrere. eikerblogg Bloggen blir brukt for at foreldrene skal få et innblikk i elevenes hverdag.

Mens det å lage en egen blogg er helt nytt og spennende, og litt redselsfullt.
Her skal jeg blottlegge mine refleksjoner.

Det er kanskje dette som utgjør redselen, har jeg nok å dele, er det bra nok det jeg deler.
Men, samtidig ser jeg frem til den utfordringen og læringen dette studiet vil gi:

· Som økt digital kompetanse

· Bli god på å dele erfaringer med kollegaer og andre

· Bedre undervisningsmetodene i klasserommet med vurdering for læring i fokus

Så med dette som en motivasjonsfaktor vil også mulighetenes vei åpne seg, og jeg vil igjen være på kunnskapensvei.